..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..
ضرب المثل های مالی اداری
هر کی گزارش ‏‏فروشد/ مشتری با وی بجوشد؟
توصیه امروز به مدیران

میزان موجودی نزد بانکها بهمراه لیست اسناد دریافتنی (چک های دریافتی از مشتریان)ولیست اسناد پرداختنی ( چک های صادره و در دست طلبکاران ( اسناد پرداختنی )را از حسابداری دریافت و برای وصول مطالبات در طول هفته جاری برنامه ریزی نمایید.فرآموش نکنید که در طول زندگی هرگز برای روز شنبه چک صادر نکنید.

توصیه امروز به حسابداران

My message for Day 21

وقت طلاست
همراهان
امروز268
دیروز485
هفته268
ماه9853
کل1483152
ساعت و تاریخ
دوشنبه, 01 بهمن 1397
فرم ورود به سایت

با موفق ترین مردم معاشرت داشته باش تا به موفقیت برسی.

مراحل مختلف ثبت اسناد جهت واردات كالا ، از ابتدا تا انتها ( كالا هاي در راه)

مراحل  مختلف  ثبت اسناد جهت واردات كالا ، از ابتدا تا انتها  ( كالا هاي در راه)

 

براي واردات كالا  از حساب كالاي در راه استفاده ميگردد  و در شكل ثبت سفارش ؛  اعتبار اسنادي  يا بصورت نقدي توسط حواله هاي ارزي شناسايي و ثبت ميگردد .

مراحل  مختلف  ثبت اسناد جهت واردات كالا ، از ابتدا تا انتها بشرح ذيل خواهد بود :

1-   حواله به طرف حساب خارجي جهت خريد كالا ؛ كه  مي باسيت و جه ارسالي بصورت ارزي  و از حساب ارزي بانك صورت پذيرد .

كالاي در راه      000 000 30  ريال

            بانك حساب ارزي

000 000 30  ريال

شرح حساب : برداشت از حساب و حواله به حساب شركت  .....  بابت خريد كالا

نكته  مهم :  هميشه مي بايست رويداد هاي مالي در دفاتر بصورت ريالي انجام شود .

 

 

2-   كرايه هاي حمل خارجي از راه هاي هوايي ؛ زميني  و دريايي  تا بندر گاه ها يا گمرك ايران ؛ در اين  حالت نيز  مبالغ ارسالي توسط حساب ارزي تامين ميگردد .

مثال :

 كالاي در راه     000 000 10 ريال

          بانك حساب ارزي

000 000 10  ريال

شرح سند  :  بابت كرايه حمل بشرح صورتحساب شماره ......

 

3-  هزينه هاي ترخيص و گمركي  ؛ در اين حالت وجه پرداختي بصورت ريالي محاسبه مي شود .

 

كالاي در راه     000 000 8 ريال

           صندوق    000 000 8  ريال

 شرح سند  : بابت هههزينه ترخيص و گمركي بشرح صورتحساب شماره ......

 

4-    هزينه كرايه حمل داخلي ؛ در اين حالت نيز وجه پرداختي بصورت ريالي محاسبه  مي گردد.

مثال :

كالاي در راه     000 000 2 ريال

      صندوق       000 000 2 ريال

شرح سند :   بابت كرايه حمل  بارنامه شماره  ....

 

 

5-   هزينه انعام كارگر جهت جابجايي كالا در انبار

مثال :

كالاي در راه         000 00 5  ريال

         صندوق      000 00 5 ريال

شرح سند :  بابت انعام كارگر جهت كالاي وارداتي بشرح صورتحساب

                                كالاي   در   راه

خريد خارجي             10000000 ريال

ترخيص و گمركي         8000000  ريال

كرايه حمل داخلي        2000000  ريال

انعام كارگران               500000    ريال

بهاي تمام شده كالاي وارد شده =

مقدار كالاي وارد شده   تقسيم بر

50500000  ريال

 

 

در آخرين مرحله مي توان كالاي در راه  را تبديل به موجودي كالا نمود :

ثال :

موجودي كالا          000 500 50  ريال

         كالاي در راه   000 500 50  ريال

شرح سند :  بابت انتقال مانده به حساب موجودي كالا

جستجو در سایت
آخرین اخبار