..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..
ضرب المثل های مالی اداری
از بندهای گزارش كم كن و بر کیفیت گزارش افزا!
توصیه امروز به مدیران

میزان موجودی نزد بانکها بهمراه لیست اسناد دریافتنی (چک های دریافتی از مشتریان)ولیست اسناد پرداختنی ( چک های صادره و در دست طلبکاران ( اسناد پرداختنی )را از حسابداری دریافت و برای وصول مطالبات در طول هفته جاری برنامه ریزی نمایید.فرآموش نکنید که در طول زندگی هرگز برای روز شنبه چک صادر نکنید.

توصیه امروز به حسابداران

My message for Day 21

وقت طلاست
همراهان
امروز179
دیروز234
هفته1688
ماه4777
کل1447474
ساعت و تاریخ
یکشنبه, 29 مهر 1397
فرم ورود به سایت

اگر درسازمانی افراد بلد باشند از چهار کلمه معجزه آسا استفاده کنند آن سازمان در طبقه سازمانهای ارتباط مدار قرار می گيرد.آن چهار کلمه عبارتند از:

جدول پایه حقوق و مزد سنوات گروه های بیست گانه برای مشمولین قانون کار در سال 1397

جدول پایه حقوق و مزد سنوات گروه های بیست گانه برای مشمولین قانون کار در سال 1397

تحصیلات

گروه

مزد روزانه سال 1397( ریال )

پایه سنوات روزانه  سال 1397( ریال)

گروه

تحصیلات

زیر دیپلم

1

370,423

17,000

1

زیر دیپلم

2

371,889

17,200

2

3

373,356

17,400

3

4

374,824

17,600

4

5

376,294

17,800

5

دیپلم

6

378,247

18,000

6

دیپلم

7

380,203

18,200

7

8

382,161

18,400

8

9

387,055

18,600

9

10

388,317

18,800

10

کاردانی

11

389,978

19,000

11

کاردانی

12

392,924

19,400

12

کارشناسی

13

395,860

19,800

13

کارشناسی

14

399,769

20,200

14

15

403,681

20,600

15

کارشناسی ارشد

16

407,604

21,000

16

کارشناسی ارشد

17

412,487

21,400

17

دکتری

18

417,380

21,800

18

دکتری

19

423,248

22,200

19

20

429,120

22,600

20

میانگین

392,741

19,350

میانگین

جستجو در سایت
آخرین اخبار