..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..
ضرب المثل های مالی اداری
اگه سرهم‏‏بندی کتاب شاخ بود، فلاني شاخش به‏‏ آسمون مي‏‏رسيد!
توصیه امروز به مدیران

درکنار استراحت برای هفته پیشرو برنامه ریزی کنید بطوریکه در ذهن خود هر کاری انجام دهنده و مدت انجام آن مشخص باشد.

توصیه امروز به حسابداران

بطور هفتگی ماهیت حساب ها را در تراز آزمایشی سطح سوم کنترل نمایید.

وقت طلاست
همراهان
امروز315
دیروز402
هفته1266
ماه4638
کل1454451
ساعت و تاریخ
چهارشنبه, 23 آبان 1397
فرم ورود به سایت

کا را نا تمام رها نکن که تمام زحماتت از بین می رود.

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

 

رسیدگی ازطریق دفاتر

 اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.

رسیدگی ازطریق علی الراس

اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند.رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.

رد دفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر

صورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.

نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.

تاخیردرپلمپ

تاخیرثبت وقایع مالی

فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.

اسناددرامدی موردقبول سازمان امورمالیاتی نباشد.

دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند.

مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده راارایه ننماید.

شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .

درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.

جستجو در سایت
آخرین اخبار