..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..
ضرب المثل های مالی اداری
هر کی گزارش ‏‏فروشد/ مشتری با وی بجوشد؟
توصیه امروز به مدیران

درکنار استراحت برای هفته پیشرو برنامه ریزی کنید بطوریکه در ذهن خود هر کاری انجام دهنده و مدت انجام آن مشخص باشد.

توصیه امروز به حسابداران

بطور هفتگی ماهیت حساب ها را در تراز آزمایشی سطح سوم کنترل نمایید.

وقت طلاست
همراهان
امروز313
دیروز402
هفته1264
ماه4636
کل1454449
ساعت و تاریخ
چهارشنبه, 23 آبان 1397
فرم ورود به سایت

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست.

مهلت هاى قانونى ٣٠ روزه ، ٦٠ روزه و ٩٠ روزه مقرر در قانون آيين دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟

 مهلت هاى قانونى ٣٠ روزه ، ٦٠ روزه و ٩٠ روزه مقرر در قانون آيين دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟

 

مهلت های 30 روزه

ماده ۱۹ ق.آ.د.مدنی : هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار

متوقف می شود . دراین مورد ، خواهان مكلف است ظرف یك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

2ماده ۵۵ ق.آ.د.مدنی :

در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت دردادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدی م كرده باشد كه دراین صورت مدت یك ماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

3ماده ۳۹ ق.آ.د.مدنی :

درصورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمی كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یامعرفی وكیل جدید حداكثربه مدت یك ماه متوقف می گردد. وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفا، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است.

4ماده ۱۶۴ ق.آ.د.مدنی :

هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و درظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

5ماده ۳۲۴ ق.آ.د.مدنی :

 درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

مهلت های 60 روزه

1ماده ۴۴۶ ق.آ.د.مدنی :

كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشوردو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

مهلت های 90 روزه

1تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.مدنی :

درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور ارجاع مى شود.

جستجو در سایت
آخرین اخبار