..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..
ضرب المثل های مالی اداری
یک حساب راست تو حساباش نیست!
توصیه امروز به مدیران

از معاونین و مدیران خود خلاصه اقدامات هفته جاری را دریافت نموده و بر اساس آن نسبت به پیشبرد اهداف برنامه ریزی و مشورت نمایید.

توصیه امروز به حسابداران

لیست بیمه حقوق ماه قبل را تا پانزدهم هر ماه از طریق اینترنت ارسال نمایید.

وقت طلاست
همراهان
امروز292
دیروز482
هفته1230
ماه2939
کل2126586
ساعت و تاریخ
پنج شنبه, 20 مرداد 1401
فرم ورود به سایت

آنچه مغز انسان تصور و باور کند به آن می رسد.

معافیت مالیاتی حقوق و مزایا بطور ماهانه در سال 1400

معافیت مالیاتی حقوق و مزایا بطور ماهانه در سال 1400 بشرح جدول زیر می باشد : 

حقوق ماهانه

حقوق معاف

حقوق مشمول

نرخ

مالیات متعلقه

جمع مالیات متعلقه

از

تا

1

40,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

0

0

40,000,001

80,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

0

4,000,000

40,000,000

10%

4,000,000

80,000,001

120,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

0

10,000,000

40,000,000

10%

4,000,000

40,000,000

15%

6,000,000

120,000,001

180,000,001

40,000,000

40,000,000

0%

0

22,000,000

40,000,000

40,000,000

10%

4,000,000

40,000,000

40,000,000

15%

6,000,000

40,000,000

60,000,000

20%

12,000,000

180,000,001

240,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

0

37,000,000

40,000,000

40,000,000

10%

4,000,000

40,000,000

40,000,000

15%

6,000,000

40,000,000

60,000,000

20%

12,000,000

40,000,000

60,000,000

25%

15,000,000

240,000,001

320,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

0

61,000,000

40,000,000

40,000,000

10%

4,000,000

40,000,000

40,000,000

15%

6,000,000

40,000,000

60,000,000

20%

12,000,000

40,000,000

60,000,000

25%

15,000,000

40,000,000

80,000,000

30%

24,000,000

320,000,001

1,000,000,000

40,000,000

40,000,000

0%

0

299,000,000

40,000,000

40,000,000

10%

4,000,000

40,000,000

40,000,000

15%

6,000,000

40,000,000

60,000,000

20%

12,000,000

40,000,000

60,000,000

25%

15,000,000

40,000,000

80,000,000

30%

24,000,000

40,000,000

680,000,000

35%

238,000,000

جستجو در سایت
آخرین اخبار